co oferujemy

Laboratorium betonu

LABORATORIUM BETONU

Laboratorium Betonu powstało w roku 1997, a w 2011 roku  Zakład Betoniarski „Handl-Bet” zmodernizował laboratorium i dzięki temu powstało nowoczesne Laboratorium Betonu, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanego betonu towarowego oraz materiałów betonowych.  Naszym celem jest doradztwo technologiczne, oferowanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych jak również przeprowadzanie badań klientom. Laboratorium realizuje badania w stałej siedzibie Zakładu w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 92. Wieloletnia praktyka, doświadczona kadra oraz nowoczesne zaplecze sprzętowe umożliwiają świadczenie usług.

Aby sprostać oczekiwaniom klienta oraz uwiarygodnić kompetencje personelu i jakość usług Laboratorium realizujemy politykę jakości, oraz uzyskaliśmy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 106/ZKP/08 nadane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”. Wdrożony system jakości, jest stale doskonalony i dostosowany do nowych wyzwań.

Obecnie laboratorium posiada dwa pomieszczenia. Wszystkie urządzenia pomiarowe podlegają zewnętrznej kontroli przez jednostki wzorcujące.

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM

 • konsystencja mieszanki betonowej – PN-EN 12350-2;2001;
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej – PN-EN 12350-7;2001;
 • gęstość objętościowa mieszanki betonowej PN-EN 12390-7;2001;
 • wytrzymałość betonu na ściskanie PN-EN 12390-3;2001;
 • nasiąkliwość betonu – PN-B-06250;1988 ;
 • badanie mrozoodporności betonu – PN-B-06250;1988;
 • przepuszczalność wody przez beton PN-B-06250;1988;
 • ścieralność betonu PN-EN 1338;2005;
 • oznaczenie składu ziarnowego kruszywa PN-EN 933-1;2000;
 • wykonanie oraz pielęgnacja próbek sześciennych betonu PN-EN 12390-2;2001;
 • oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej PN-EN 12350-2;2001;
 • wycięcie próbek walcowych z elementów konstrukcyjnych.

Nasz Zakład zapewnia organizację laboratoryjną umożliwiającą personelowi efektywne realizowanie przyjętych zadań. Dostęp do najnowszej wiedzy z branży domieszek chemicznych do betonu pozwala nam na oferowanie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań. Naszym celem jest jak największa satysfakcja Klientów z oferowanych usług. Zapraszamy do współpracy producentów elementów wibroprasowanych, prefabrykatów oraz betonu towarowego jaki i indywidualnych przedsiębiorców oraz klientów. Gwarantujemy poufność, bezstronność, niezależność i rzetelność badań. Zapewniamy konkurencyjność Laboratorium na rynku usług badawczych poprzez dbałość o klienta, spełnianie jego wymagań i terminowość świadczonych usług.

APARAT DO BADANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI – urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzenia badań wodoprzepuszczalności betonu zgodnie z normą DIN 1048, EN 12390-8.

URZĄDZENIE DO BADANIA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE METODĄ SZEROKIEJ TARCZ – urządzenie kontrolujące ścieranie służy do określenia postępu ścierania badanej bryły zgodnie z następującymi normami. PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 1341, PN-EN 1342.

WIERTNICA DRA 400/DME 32 – urządzenie to służy do odwiertów w wybranych elementach betonowych.

MŁOTEK SCHMIDT’A TYP N – używany jest do określenia wytrzymałości betonu metodą nieniszczącą. Podczas badania mierzona jest „odporność na uderzenia” i zależy ona od odporności składników betonu.

WANNA WODNA DO KOSTEK BETONOWYCH Z ANALOGOWY TERMOSTATEM – używana jest do przechowywania próbek do badania nasiąkliwości.

SUSZARKA LABORATORYJNA  urządzenie to służy do suszenia próbek przy badaniu nasiąkliwości, suszenia kruszyw.

PRASA DO ŚCISKANIA – urządzenie to służy do badania wytrzymałości badanych próbek na ściskanie.

KOMORA DO BADANIA MROZOODPORNOŚCI – komora ta służy do przeprowadzenia testów mrozoodporności kruszywa, betonów. Komora umożliwia wykonanie cyklu chłodzenia oraz grzania zgodnie z przebiegiem krzywej określonej w normie.

STOLIK WIBRACYJNY – służy do ubijania świeżej zaprawy betonowej, którą wypełniono formę.

APARAT DO BADANIA ZAWARTOŚCI POWIETRZA W BETONIE – urządzenie to służy do określenia zawartości powietrza w betonie

WAGI ELEKTRONICZNE – urządzenia te służą do ważenia próbek, kruszywa i innych materiałów.

WSTRZĄSARKA Z SITAMI – urządzenie to służy do przesiewu kruszywa.

CENNIK ŚWIADCZONYCH USŁUG

NAZWA USŁUGI

CENA

Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa

110,00 zł netto

Wykonanie i pielęgnacja próbek sześciennych betonu

35,00 zł netto

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej

35,00 zł netto

Oznaczenie gęstości betonu

20,00 zł netto

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

45,00 zł netto

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

70,00 zł netto

Oznaczenie nasiąkliwości betonu

160,00 zł netto

Badanie przepuszczalności betonu

410,00 zł netto

Badanie mrozoodporności betonu

1.550,00 zł netto

Badanie ścieralności betonu

650,00 zł netto

Wycięcie próbek walcowych z elementów konstrukcyjnych

140,00 zł netto

Usługi